Data en Media

Ford Club Nederland verwerkt online geen data en of media. 

Wij verstrekken geen informatie aan derden en slaan geen gegevens online op.

Gedeelde informatie en of gegevens in de gesloten Facebook groep is bestemd voor leden van Ford Club Nederland.

Het kopiëren en/of delen is verantwoording van de desbetreffende uitvoerende persoon.
Ford Club Nederland is hier voor vrijgesteld en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor publicatie vanuit derden.

Ford Club Nederland is alleen verantwoordelijk voor het plaatsen van eigen berichten en/of media.

Het beheren van persoonsgegevens wordt ten alle tijden offline verwerkt en niet online opgeslagen.

Ingezonden informatie aan Ford Club Nederland wordt verwerkt en niet opgeslagen.

Ford Club Nederland heeft het recht om namen en foto’s te gebruiken mits er bezwaar aangetekend is.

Leden geven toestemming bij de inschrijving van het leden bestand om naam en of fotopublicatie te vermelden in gedeelde informatie vanuit ons media platform.

Wij maken foto’s en video's tijdens onze evenementen deze beelden gebruiken wij ook voor deze website en onze social media (Facebook, etc.)

Middels foto’s/video geef je een snelle illustratie over bv een evenement of gewonnen prijzen bij meetings, maar ook hoe leuk activiteiten bij Ford Club Nederland zijn zoals bv een activiteit.  Ondanks dat wij uw privacy zo goed mogelijk middels deze regels en code bewaken kan het zijn dat u om welke reden dan ook liever niet heeft dat er beeldmateriaal van u of uw auto worden gebruikt. Uiteraard respecteert Ford Club Nederland deze keuze. Via het Facebookbeheer en/of Meetbeheer kunt u vooraf of tijdens de opname uw bezwaar aangeven.
Zowel leden als belangstellenden kunnen foto’s en video's aanleveren via onze mail: info@fordmeet.nl

De rechten van de foto’s liggen bij Ford Club Nederland. Als u ons een foto aanlevert geeft u ons automatisch het recht deze ten allen tijden te gebruiken.


Regels tijdens meetings en/of evenementen:
 
Huisregels

 

Tijdens evenementen op openbaar terrein dienen de auto’s te zijn voorzien van een geldige APK keuring en verzekering.

De bestuurder dient een geldig rijbewijs te kunnen tonen.

Tijdens evenementen en tochten moeten de verkeersregels en terreinregels opgevolgd worden.
 
Ford Club Nederland is niet verantwoordelijk voor eventuele bekeuringen en/of andere maatregelen. 

Deelname aan onze activiteiten is op eigen risico.

Ford Club Nederland is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schades en/of wangedrag dit zal ten alle tijden op de desbetreffende auto en/of persoon verhaald worden.

Tijdens evenementen van Ford Club Nederland moet ten alletijden zorggedragen worden voor je eigen afval.
Gooi dit in de aangewezen afvalzakken of containers.
Met het zelfde gemak gooi je het in de afvalbak!Dit geld ook voor tabak en/of etenswaren.

Ford Club Nederland is niet verantwoordelijk voor jou afval. Mochten wij tijdens evenementen zien dat deze regel geschonden word, dan geven wij hier een waarschuwing voor.

Tijdens evenementen is het toegestaan om zachtjes muziek aan te hebben. mits dit aanvaard word door de omgeving

Slippen en burnen en/of gevaarlijk rijgedrag tijdens een evenement is ten alle tijden verboden. bij een overtreding zal hier op een maatregel getroffen worden door de aansprakelijke meet beheerder.

Bij gebruik van alcohol en/of drugs in bijzijn van club leden en of kinderen is niet toegestaan, hier op zal geen waarschuwing volgen maar per direct een vertrek aanbevolen worden.

Tijdens toertochten kunnen beheerders van Ford Club Nederland bijstaan in het begeleiden van het verkeer, alle instructies moeten ten alle tijden opgevolgd worden. De beheerder zal op dit moment in een geel hesje lopen en verkeer en/of parkeer aanwijzingen geven. 

Ook hebben wij Facebook regels (gesloten groep) lees deze goed door. Ons FacebookTeam zal hier op terug vallen bij een overtredingen.

Respect voor elkaar is een must. En een goeie discussie mag gevoerd worden mits dit met respect gebeurd. Het beledigen van mede leden of beheerders kan een besluit zijn om deze persoon stil te zetten en in het ergste geval te verwijderen uit de groep. Discriminatie of persoons gevoelige beledigingen zijn niet toegestaan. Hier op zal het beheer een besluit nemen dit kan zijn een block of een verwijdering. Verkoop en of reclame in niet toegestaan op onze geslotengroep. Dit zal gewist worden door het beheer. Aanwezige reclame is afkomstig van sponsoren. Reclame maken voor meetings door leden is toegestaan. Mits dit openbare Meets zijn waar we als club terecht kunnen. Beledigingen over andere clubs zijn niet toegestaan dit zal gewist worden door de beheerders. Uitingen over andere clubs en of aanbieden van club relevante onderwerpen worden in de gaten gehouden en tevens ingegrepen door het beheer. Voor vragen over sponsoring graag per mail info@fordclubnederland.nl Wij als beheer zullen er alles aan doen om de sfeer leuk en aangenaam te houden.